ŽUPA FAŽANA

Župnik imenovan vicepostulatorom

Objavljeno: 29. travnja 2015.

Nakon smrti mons. Vjekoslava Milovana, vicepostulatura za proglašenje svetim bl. Miroslava Bulešića, dobila je, dekretom rimskog postulatora mons. Jure Bogdana, novog vicepostulatora.

Novi vicepostulator je vlč. mr. Ilija Jakovljević, župnik nadžupe sv. Kuzme i Damjana u Fažani i policijski kapelan za Policijsku upravu istarsku, koji je kroz dugi niz godina bio suradnik u postulaturi za beatifikaciju Sluge Božjeg Miroslava Bulešića, odnosno nakon beatifikacije u  vicepostulaturi za proglašenje svetim bl. Miroslava Bulešića. Vlč. mr. Jakovljević je, uz ostalo, imao istaknutu ulogu u svim aspektima postupka recognitio zemnih ostataka Blaženika te njihovog prijenosa u novi oltar.

Vlč. mr. Ilija Jakovljević rođen je 2.siječnja 1979. u Donjem Bešpelju kod Jajca (Bosna i Hercegovina). Osnovnu školu pohađao je u Gornjem Bešpelju i Ajdovščini (Slovenija). Nakon osmog razreda odlazi u zadarsko sjemenište Zmajević kao kandidat za svećenika Porečke i Pulske biskupije, gdje je maturirao u lipnju 1997. godine.

Nakon mature upisao je teologiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Rijeci te ulazi u Bogosloviju  i priprema se za svećeništvo. Za vrijeme teološkog studija napisao je dva igrokaza: O bl. Alojziju Stepincu i Duhovnom pozivu. Nakon položenih ispita, 28. lipnja 2002. godine u porečkoj bazilici mons. Ivan Milovan, tadašnji biskup porečki i pulski, zaredio ga je za đakona. Đakonski praktikum vršio je u službi osobnog biskupova tajnika u Biskupskom ordinarijatu u Poreču i kao pastoralni suradnik u Župi Rovinj.

U pulskoj katedrali, 30. svibnja 2003., zajedno s još osmoricom đakona, zaređen je za svećenika. U rujnu iste godine odlazi na postdiplomski studij iz kanonskog prava na  papinsko sveučilište Gregorijana gdje je magistrirao 2006. godine na temu: „Prijevara u presudama Rimske Rote“.

Godine 2005. imenovan je kancelarom Biskupije. Nakon povratka sa studija preuzima i druge službe u Biskupiji, te pastoralno pomaže u raznim župama.

Trenutno vrši službu: župnika u Fažani, policijskog kapelana za Policijsku upravu istarsku, Pridodani sudski vikara pri Interdijecezanskom ženidbenom sudu u Rijeci, Biskupijski povjerenik za popis žrtava II. svjetskog rata i poraća. Sudjelovao je na nekoliko međunarodnih simpozija te objavio nekoliko radova. Urednik je nekoliko knjiga iz Istarske crkvene povijesti. Redoviti je suradnik u Istarskoj Danici, član uredničkog vijeća mjesečnika Ladonja, te glavni i odgovorni urednik Glasnika postulature bl. Miroslava Bulešića.

Biskupija Porečko - Pulska

ŽUPNI STAN

ŽUPNI CARITAS

Župa Sv. Kuzme i Damjana, Fažana, 2024. Sva prava pridržana.