ŽUPA FAŽANA

Zapisnik sa skupštine ŽPV-a

Objavljeno: 20. veljače 2012.

 

ZAPISNIK

sa 12. sjednice Župnog pastoralnog vije?a, održane 25. sije?nja 2012. u Fažani, s po?etkom u 19 sati.

 

Prisutni ?lanovi: Aldo Baša, Dorijana Ivis, Sanja Fontana, Mirjana Sabadi, Ante Pavi?, Vladimir Ivan?evi?, Vlasta Popi?, Željka Nui?, Nadija ?ervar, Mondina Gavo?anov, Zvonko Kov?alija i Barbara ?urki?.

 

Program sjednice:

 

 

1. Molitva i pozdrav župnika

– predstavljanje ?lanova Župnog pastoralnog vije?a.

 

2. ?itanje zapisnika sa prethodne sjednice Župnog pastoralnog vije?a

 

3. Razgovor o pastoralnim aktivnostima u Župi

– duhovna obnova ?lanova Župnog vije?a tijekom ožujka,

– jednodnevni izlet za krizmanike i prvopri?esnike,

– župno hodo?aš?e u Zadar i na Kornate u svibnju,

– izlet na Kornate – nagrada ministrantima.

 

4. Po?etak biblijsko-molitvene zajednice u Župi

– biblijsko-molitvena zajednica sastajala bi se subotom,

– klanjanje petkom.

 

5. Razno

– mise na Brijunima (na Uskrs, Duhove i na blagdan Velike Gospe),

– uvo?enje radnog vremena za izdavanje dokumenata,

– sastavljanje liste ?ita?a,

– vo?enje kalendara župnih doga?anja,

– odluka o zaklju?avanju kora.

Zapisnik sastavila:

Barbara ?urki?

 

Biskupija Porečko - Pulska

ŽUPNI STAN

ŽUPNI CARITAS

Župa Sv. Kuzme i Damjana, Fažana, 2023. Sva prava pridržana.