ŽUPA FAŽANA

Ž U P N E O B A V I J E S T I 16. – 23. 1. 2022.

Objavljeno: 15. siječnja 2022.

Biskupija Porečko - Pulska

ŽUPNI STAN

ŽUPNI CARITAS

Župa Sv. Kuzme i Damjana, Fažana, 2023. Sva prava pridržana.