ŽUPA FAŽANA

Članovi Župnog Pastoralnog vijeća

Objavljeno: 9. ožujka 2012.

 

Članovi župnog pastoralnog vijeća

1. Frane Perković
2. Nadia Brenko
3. Mirjana Sabadi
4. Aldo Baša
5. Mladen Zovko
6. Zvonko Kovčalija
7. Ana Pavkov
8. Darko Etinger
9. Martina Pavletić
10. Danijela Battistuta
11. Barbara Marijanović
12. Vedran Ančić
13. Goran Anđelić
14. Anton Racan
15. Sandi Lanča

 

 

Biskupija Porečko - Pulska

ŽUPNI STAN

ŽUPNI CARITAS

Župa Sv. Kuzme i Damjana, Fažana, 2024. Sva prava pridržana.