Za ispovijed, pričest i sakrament bolesničkog pomazanja za starije i nepokretne osobe javite se u župni ured (mob. 0992856570) pa će svećenik pohoditi bolesnika kod kuće.

Isus je sve važnije zgode ljudskoga života posvetio svojim sakramentima, tako je ustanovio i sakramenat bolesničkog pomazanja za one koji boluju. Za zemaljskoga života posebnu pažnju pokazao je prema bolesnicima. Bolesnike je pohađao i liječio. Kad je svoje apostole slao u svijet da propovijedaju, od njih je tražio da liječe bolesnike. Sveti Marko svjedoči da su apostoli «mnoge bolesnike mazali uljem i ozdravljali ih» (Mk 6, 13). Sveti Jakov svjedoči najstariju praksu Crkve podjeljivanja bolesničkog pomazanja bolesnima: «Boluje li tko među vama, neka dozove crkvene starješine! Oni neka mole nad bolesnikom i neka ga mažu uljem u ime Gospodnje, pa će molitva učinjena vjerom spasiti bolesnika. Gospodin će ga podići i, ako je učinio grijehe, oprostit će mu se» (Jak 5, 14-15).

Kršćanska je praksa da vjernici pozovu svećenika kada imaju bolesnika u obitelji. To nije posljednje pomazanje nego molitva Crkve za ozdravljenje, ako je Božja volja, ili molitva za snagu pri nošenju bolesti. Posljednje je pomazanje samo u onom slučaju kada bolesnik prima bolesničko pomazanje na smrtnoj postelji pri podjeli popudbine, kako bi se lakše nosio sa smrtnim časom. Kod podjele bolesničkog pomazanja sudjeluju svi ukućani u molitvi za bolesnika. Crkva preporučuje da se sakrament bolesničkog pomazanja slavi kod svakog težeg oboljenja, prije zahtjevnih «operacijskih» zahvata, te taj sakramenat mogu primiti i starije osobe koje i nemaju neku ozbiljnu bolest kako bi se lakše nosile sa svojom starošću. Moguće ga je primiti i više puta, tj. kad nakon izvjesnog poboljšanja ili ozdravljenja bolest ili nemoć ponovno nastupe.  Riječ je o sakramentu koji se daje kao okrjepa za nošenje i prihvaćanje bolesti. Sakramentu bolesničkog pomazanja prethodi sakrament ispovijedi ako ima težih grijeha.

Najvažnije što se može učiniti za naše starije i bolesne jest omogućiti im primanje sakramenata bolesničkog pomazanja.